Chinese karakters: hart

Hart in het Chinees is 心 (xīn in het pinyin, het semi-fonetisch systeem waarmee je ook Chinees kan schrijven).  Je spreekt het uit als het engelse sin maar wel in de eerste toon, dus met een aangehouden, iets langere i-klank op dezelfde toonhoogte. In een later artikel zal ik  ingaan op de manier waarop Chinees wordt uitgesproken maar onthoud alvast dat x in het pinyin als s wordt uitgesproken.

Dit karakter voor hart evolueerde van een pictogram dat een hart voorstelde tot een meer abstracte vorm van slechts vier penseelstreken. De betekenis is ook iets ruimer dan in het Nederlands. In het woordenboek staan opgelijst: hart, geest, emotie, gedachten, intelligentie, ziel, intentie, centrum, kern, midden.

Adem halen

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Af en toe diep adem halen en eens zuchten helpt. Op een correcte manier ademen kan de stress die je in de loop van de dag opbouwt helpen verdrijven. En minder stress heeft altijd een positieve invloed op je gezondheid.

In de Chinese cultuur is adem altijd een belangrijk principe geweest. Het is de eerste betekenis van de term 'qi' (ch'i), al de rest, alle andere betekenissen die aan deze term worden verleend, vloeien voort uit het belang van deze eerste betekenis: adem is de bron van alles. Het is vanuit deze overtuiging dat in China duizenden jaren geleden de praktijk van qigong is ontstaan. Adem-werk met als doel sterker en gezonder in het leven te staan. Iets voor deze tijden toch?

Dan bian...letterlijk enkele zweep

Centraal in alle wushu-stijlen (wushu betekent krijgskunst) staan de taolu's (letterlijk patroon, routine), een opeenvolging van posities en technieken die je uitvoert om te oefenen en je vaardigheden te verbeteren. Deze opeenvolgende bewegingen definiëren als het ware de wushu-stijl die je beoefent, geven er vorm aaan. In de eerste Engelse vertalingen van boeken over taijiquan gebruikte men de term form en zo geraakte deze term, vorm, ook in het Nederlands ingeburgerd.

48-vorm: eerste sectie met Li Deyin

Li Deyin is een van de belangrijke personen die zowel in China als daarbuiten taijiquan populair gemaakt heeft. Hij groeide op in een familie die zeer begaan was met de ontwikkeling van Chinese krijgskunsten en zorgde in de jaren 80 en 90 voor een ruime verspreiding van de moderne gestandaardiseerde vormen. Vooral in China is Li Deyin zeer bekend. In zijn videos legt hij alles duidelijk uit en hij was bij de eersten die erin slaagde om op een consistente manier elke positie en beweging te ontleden in verschillende sub-bewegingen en posities zodat zijn videolessen echt helpen om de taiji-vormen onder de knie te krijgen. Daarnaast was Li Deyin ook een gewaardeerde coach en trainer en hij leverde heel wat kampioenen af.

Alle lessen opgeschort

Tot nader order zijn alle lessen opgeschort. De situatie is een stuk erger geworden en wij moeten ook voor onze leden alle risico's uitsluiten. Wij volgen de evolutie van de uitbraak van het corona virus op de voet. Hopelijk wordt het allemaal niet te erg.

Marc

Pagina's