Chinese karakters: hart

Hart in het Chinees is 心 (xīn in het pinyin, het semi-fonetisch systeem waarmee je ook Chinees kan schrijven).  Je spreekt het uit als het engelse sin maar wel in de eerste toon, dus met een aangehouden, iets langere i-klank op dezelfde toonhoogte. In een later artikel zal ik  ingaan op de manier waarop Chinees wordt uitgesproken maar onthoud alvast dat x in het pinyin als s wordt uitgesproken.

Dit karakter voor hart evolueerde van een pictogram dat een hart voorstelde tot een meer abstracte vorm van slechts vier penseelstreken. De betekenis is ook iets ruimer dan in het Nederlands. In het woordenboek staan opgelijst: hart, geest, emotie, gedachten, intelligentie, ziel, intentie, centrum, kern, midden.

Adem halen

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Af en toe diep adem halen en eens zuchten helpt. Op een correcte manier ademen kan de stress die je in de loop van de dag opbouwt helpen verdrijven. En minder stress heeft altijd een positieve invloed op je gezondheid.

In de Chinese cultuur is adem altijd een belangrijk principe geweest. Het is de eerste betekenis van de term 'qi' (ch'i), al de rest, alle andere betekenissen die aan deze term worden verleend, vloeien voort uit het belang van deze eerste betekenis: adem is de bron van alles. Het is vanuit deze overtuiging dat in China duizenden jaren geleden de praktijk van qigong is ontstaan. Adem-werk met als doel sterker en gezonder in het leven te staan. Iets voor deze tijden toch?

Pagina's