Yangstijl taijijian basistechnieken

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Inleiding

Net zoals bij de quan-vormen is het ook voor de jian-vormen belangrijk om de basistechnieken goed in te oefenen. Alle technieken komen natuurlijk aan bod in de verschillende taijijian routines maar het is goed om ze er uit te lichten en apart in te oefenen. Dat is ook belangrijk omdat je zo los komt van de choreografie van een enkele vorm en een beter begrip krijgt van iedere techniek afzonderlijk. Je kan ook verschillende technieken aan elkaar rijgen en zo je eigen korte oefening creëren. De onderstaande routine is een bescheiden poging om een aantal belangrijke technieken uit de 32-vorm taijijian te verzamelen in een korte oefening. Je kan de herhalingen (posities 4,5 en 9) opvoeren tot 5, 7 of meer, indien je de technieken lan, dai en liao extra wil inoefenen.

Lijst van de posities 

Positie Naam Chinese naam Pinyin Techniek
1 Met de voeten samen aanwijzen 并步点剑 bing4 bu4 dian3 jian4 dian3 of aanwijzen
2 Met de voeten samen uiteenrijten 并步崩剑 bing4 bu4 beng1 jian4 beng1 of uiteenrijten
3 Op één been staan en steken 独立反刺 du2 li4 fan3 ci4 tuo1 jian4 of het zwaard omhooghouden en ci4 of steken
4 Stappen en blokkeren (3x) 左右弓步拦 zuo3 you4 gong1 bu4 lan2 lan2 of blokkeren
5 Links en rechts het zwaard terugtrekken (3x) 左右平带剑 zuo3 you4 ping2 dai4 jian4 dai4 of snijden
6 Opstappen en naar achter hakken 转身劈 zhuan3 shen1 pi1 pi1 of hakken
7 Boogstap en naar voor hakken 弓步劈 gong1 bu4 pi1 pi1 of hakken
8 Omdraaien en opnieuw hakken 反身回劈 fan3 shen1 hui2 pi1 pi1 of hakken
9 Links en rechts het zwaard tillen (3x) 左右虚步撩 zuo3 you4 xu1 bu4 liao1 liao1 of omhoog snijden
10 Opstappen en langs onder aanslaan 进步击 jin4 bu4 ji1 ji1 of aanslaan
11 Draaien en het zwaard uittrekken 转身回抽 zhuan3 shen1 hui2 chou1

chou1 of terugtrekken en dai4 of snijden

12 Met de voeten samen horizontaal steken 并步平刺 bing4 bu4 ping2 ci4 ci4 of steken
13 Afsluiten 收势 shou1 shi4 zwaard vlot van hand veranderen

 

Beschrijving van de technieken

  Naam Chinese naam Beschrijving
1 Aanwijzen dian3 (点) Bij de techniek van het aanwijzen wordt het zwaard van boven uit naar beneden gebracht in een kleine boog. De kracht wordt op de tip van het zwaard gebracht.
2 Uiteenrijten beng1 (崩) Uiteenrijten is in zekere zin het tegengestelde van dian. Met een soepele polsbeweging wordt de tip van het zwaard naar boven getrokken.
3 Omhoog houden tuo1 (托) Na contact met het wapen van de tegenstander, til je het met het zwaar omhoog.
4 Steken ci4 (刺) Bij het steken brengen we de kracht op de punt van het zwaard. De steek kan op verschillende hoogtes worden gebruikt en de kling van het zwaard kan hierbij zowel plat als verticaal staan. Wanneer we het zwaard omkeren zodat de vingers van de hand waarmee we het zwaard vasthouden bovenop de handgreep liggen en de duim onderaan, dan spreken we van omgekeerd steken (fan2 ci4).
5 Blokkeren lan2 (拦) Bij het blokkeren brengen we het zwaard voor het lichaam om een aanval tegen te houden. Het wordt daarbij schuin gehouden alsof het de diagonaal van een kubus is die zich vlak voor ons lichaam bevind. De punt van het zwaard bevindt zich voorbij ons centrum (de denkbeeldige loodlijn door de kruin van ons hoofd) maar komt niet verder dan de zijkant van het lichaam.
6 Terugtrekken (en snijden) dai4 (带) We trekken het zwaard terug in een cirkelvormige beweging zodat we een kracht overbrengen op de kling en op die manier een snijbeweging uitvoeren.
7 Hakken pi1 (劈) Bij het de techniek van het hakken zorgen we ervoor dat het zwaard perfect in het verlengde van onze arm komt te liggen. We brengen onze kracht over op een punt tussen het midden en 2/3 van de kling (vanaf de handgreep gemeten). Die zone van het zwaard is nog vrij scherp en kan goed krachten opvangen. Gewoon hakken gebeurt vanuit de onder- en bovenarm, maar we kunnen deze techniek ook uitvoeren met een wijde boog die de hele schouder erbij betrekt. De pols wordt bij het hakken zo goed als niet gebruikt om kracht te leveren.
8 Naar omhoog snijden liao1 (撩) Bij liao1 wordt het zwaard naar boven getrokken in een wijde cirkelvormige boog. Net zoals bij dai4 (terugtrekken) krijgen we op die manier een snijbeweging, van onder naar boven toe.
9 Aanslaan ji1 (击) Aanslaan gebeurt door middel van de pols op het einde van een beweging. Door dit aanslaan brengen we een snelle en flitsende kracht over op de tip van het zwaard. Aanslaan is te vergelijken met de korte tik van een hamertje op een bel om een helder geluid te bekomen.
10 Uittrekken hui2 chou1 (回抽)

Uittrekken of hui2 chou1 is simpelweg het zwaard terugtrekken. Er komt niet altijd een snijbeweging aan te pas. Het uittrekken gebeurt snel en krachtig.