Biografie van Zhang Guangde

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Daoyin (spreek uit: tao-yin) is een oude Chinese naam voor allerlei oefeningen die goed zijn voor de gezondheid en het algemeen of zelfs kunnen helpen bij de genezing van bepaalde ziektes. Daoyin is een synoniem voor qigong. Professor Zhang Guangde ontwikkelde een eigen systeem van daoyin oefeningen die gebaseerd zijn op taijiquan en op inzichten in de traditionele Chinese geneeskunde.

Zhang Guangde (张广德) werd geboren op 29 november 1934 in Tangshan, in de provincie Hebei in China. Hij is hoogleraar Daoyin en Wushu aan de Beijing Sports University(BSU - 北京体育大学).

Hij vervoegde de afdeling wushu van deze universiteit in 1955 en volgde het gehele traject van student tot hoogleraar. Hij studeerde er Traditionele Chinese Geneeskunde, meer bepaald traditionele Daoyin en taijiquan. Nadat hij een diepe kennis over de methodes van de traditionele geneeskunde had verworven, creëerde hij een nieuwe discipline die de methoden van Daoyin combineerde met de posities uit de krijgskunst (wushu). Zo ontstond Daoyin Yangsheng Gong (导引养生功). Bij zijn oefeningen is er niet echt sprake van een brug tussen Daoyin (een deel van de traditionele Chinese geneeskunde) en wushu omdat bij Daoyin de martiale intentie totaal ontbreekt, zelfs in de routines die met een wapen worden uitgevoerd. Het is het aspect Yangsheng (养生) "gezondheid handhaven" die alle vormen beheerst.

Dankzij deze nieuwe discipline werden al duizenden mensen met vele verschillende kwalen geholpen. Zhang puibliceerde vele artikels,boeken en VCD's over Daoyin Yangsheng Gong en hij blijft zijn onderzoek verder uitdiepen en nieuwe vormen creëren. Hij heeft in vele landen over de hele wereld zijn kennis uitgedragen, ondermeer in Japan, Singapore, Zwitserland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België, Spanje, Portugal, de Verenigde Staten, enz.

In China is Daoyin Yangsheng Gong één van de vakken die in de medische hogescholen en universiteiten lichamelijke opvoeding wordt onderwezen.

In 1992 werd aan Zhang de tweede Nationale Prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek toegekend In datzelfde jaar werd hij toegelaten tot de kring van de tien beste docenten wushu in China.

In 1998 ontving hij de graad van achtste duan Wushu van de Chinese Wushu Association. Er zijn maar een tiental leraars wushu die deze graad mochten ontvangen. Zhang is tevens vicevoorzitter van de National Daoist Association.

Daoyin Yangsheng Gong wordt als discipline aanbevolen door het Chinese ministerie van Sport en is een essentieel onderdeel geworden van het Chinese gezondheidsbeleid.