De vier pijlers van Tai Ji Quan: Peng, Lü, Ji & An

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Peng, lü, ji en an zijn 4 van de 8 basistechnieken die in de klassieke teksten worden beschreven. In onze vorm worden ze duidelijk getoond in de positie 'Grijp de vogel bij de staart'. De Chen-stijl kent deze positie niet maar heeft wel 'Lui de kleren schikken' wat in essentie dezelfde positie is, alleen met meer nadruk op 'reeling silk'-technieken.

Met peng, lü, ji en an komen ook een aantal basis energieën overeen.

Een van de teksten uit de canon van taijiquan is het Lied van de acht posities dat wordt toegeschreven aan Tan Mengxin. De fragmenten hieronder komen uit deze tekst.

 

Peng

 

Hoe verklaren we de kracht van Peng ?
Het is als het water dat een varend schip kan dragen.
Laat eerst qi in je dan tian groeien,
je hoofd, recht als aan een touw gehangen,
je lichaam, de kracht van een veer.

Openen en sluiten zijn duidelijk bepaald,

Zelfs wanneer je tegenstander
een kracht van duizend pond gebruikt,
drijven we zonder moeite. 

 

Peng is een expansieve kracht die 'is'. Het is de kracht die ontstaat wanneer je interne structuur perfect is, dan kan je een weerstand oproepen die elke aanval letterlijk doet terugbotsen. De kern van deze kracht is een goede positie, stevig in de grond geworteld. Het geheim zit hem in het correct gebruik van de ruggengraat en het bekken. Samen met open gewrichten wordt je lichaam als een ballon. Peng is moeilijk te beschrijven maar je zal deze energie duidelijk bij jezelf herkennen wanneer ze zich manifesteert.

Peng is ideaal om jonge energie bij je tegenstander te breken en naar hem terug te sturen. Peng heb je ook nodig voor elke andere techniek die je wil gebruiken. Bij elke posities, bij elke beweging is een minimum -aan peng aanwezig, anders wordt je beweging zonder kracht, zonder centrum en ga je aan spaghetti-taijiquan doen.

 

Hoe verklaren we de kracht van Lü ?
We halen de tegenstander naar ons toe,
we laten hem begaan, maar volgen zijn aanval,
steeds verder, tot wanneer hij te ver is gegaan.
Wij, blijven licht, soepel en recht.

Wanneer zijn kracht is opgebruikt,
zal hij helemaal leeg zijn.
Wij behouden ons centrum
en kunnen nooit overwonnen worden.

Met lü laten we de tegenstander toe in de buurt van ons centrum. De actie verplaatst zich van de schil naar de kern als het ware, van de buitenste verdedigingsmuur naar de donjon. Maar de je laat niet alles toe (ook daar is het weer peng die zorgt voor de ultieme verdediging), er staat in de klassieke teksten 'Wij behouden ons centrum'). Lü zet je in tegen de kracht van de tegenstander wanneer deze haar optimum heeft bereikt. Weerstand helpt niet, tegenover yang plaats je ying, je leidt af en stuurt naar het niets.

Deze beweging valt dus uiteen in twee stukjes. Eerst trek je naar binnen, dit doe je door je gewicht te verplaatsen en de tegenstander te volgen. Vervolgens leid je af, voornamelijk door je bekken te draaien. Van de buitencirkel naar de binnencirkel en dan draaien.

 

Ji

Hoe verklaren we de kracht van Ji ?
Soms gebruiken we twee kanten
om onmiddellijk een directe aanval op te vangen.
Contact maken en combineren in één beweging
indirect vangen we de kracht op,
zoals een bal die tegen een muur botst,
zoals een muntstuk dat op een trommel valt
en opbotst met geluid van metaal

Ji geeft je extra kracht in moeilijke situaties. De extra kracht komt van diep binnenin en wordt naar buiten geleid door twee vectoren, je twee armen. De kracht is kort zoals in de klassieke teksten staat. De beweging van je benen wordt onmiddellijk doorgegeven aan de armen, de armen bewegen bijna niet. Gebruik ji wanneer de aanval nog moet komen of wanneer je in het nauw gedreven bent. Energetisch richt je al je qi naar één punt op je voorarm. Dit punt werkt als een soort lens en wordt de focus voor de kracht die uit je benen komt.

 

An

Hoe verklaren we de kracht van An ?
Wanneer we deze techniek gebruiken
moet het vloeiend zijn als water,
maar in het zachte ligt een grote kracht verscholen,
waartegen niets is opgewassen.

De sleutelzin hier is 'in het zachte ligt een grote kracht verscholen', je gebruikt an om tegenover de oude kracht van je tegenstander, extreem yang, extreem yin te plaatsen. Denk aan niets, alleen aan volgen en wacht tot wanneer de kracht van je tegenstrever in het niets verdwijnt. Zijn lichaam-geest wil daar niet zijn en zal vanzelf terugtrekken, dan volg je en duw je van je weg. Om dit effect te bereiken moetje met an naar beneden afleiden. An betekent ook letterlijk naar beneden duwen. Volg de aanval van je tegenstander naar je toe en ga dan mee naar beneden. Vervolgens volg je op de weg terug en duwt pas op het laatste moment. Op het einde is de peng-energie zeer sterk. Dus opwaarts en buitenwaarts gericht!
 

Marc Heyvaert